HA_2019
HA_2019

1/2018

 

16/2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2018 

11/2018

12/2018

privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2018 în Comuna Răducăneni

13/2018

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”

14/2018

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școala și grădinița Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”

FEBRUARIE 2018

15/2018

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școala primară și grădinița Trestiana, comuna Răducăneni, județul Iași”

17/2018

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deşeurilor în Județul Iași, cu modificările și completările ulterioare

18/2018

pentru aprobarea documentației de atribuire în vederea delegării celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și de operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași

19/2018

pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren în suprafață totală de 3.734 mp aflat în proprietatea privată a comunei, teren divizat în 13 loturi pe care sunt edificate construcții, stabilirea prețului minim pentru fiecare lot în vederea vânzării prin negociere directă, precum și pentru constituirea comisiei de negociere

Proces-verbal din data de 19 februarie

Înregistrarea video a ședinței din data de 19 februarie 2018

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași