HA_2019
HA_2019

1/2018


  

60/2018

DECEMBRIE 2018

Proces-verbal din data de 18 decembrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

61/2018

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2018

62/2018

privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele

 casnice și non-casnice (persoane juridice) în Comuna Răducăneni

63/2018

privind acordarea  mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv la Statutul ARSACIS

64/2018

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, prin Actul Adițional nr. 29

Proces-verbal din data de 27 decembrie