HA_2019
HA_2019

1/2018

 pentru aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018, precum și acordarea mandatului special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS Iași

28/2019

AUGUST 2019

29/2019

 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire pe structură metalică cu destinația spălătorie auto automată, self service”, pe teren privat din sat Răducăneni în suprafață de 2.086 mp, număr cadastral 61218

Proces-verbal din data de 29 august

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

30/2019

pentru stabilirea funcțiilor publice specifice de secretar general al comunei și consilier achiziții publice, prin transformarea funcției publice generale de conducere de secretar al comunei, respectiv a funcției publice de execuție vacantă de consilier din cadrul Compartimentului achiziții publice  

31/2019

pentru aprobarea alocării unor fonduri în vederea publicării unei cărți