HA_2019
HA_2019

1/2018

 

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

11/2019

APRILIE 2019

Proces-verbal din data de 24 aprilie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

12/2019

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădinița Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

13/2019

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școală primară și grădinița Trestiana, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

14/2019

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

15/2019

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare piață agroalimentară în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

16/2019

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal și drumuri sătești prin asfaltare: DC 66, DS 1509, DS 1716, DS 3386, DS 3541, DS 3367, DS 3247, DS 1999, DS 1844, DS 1886, DS 1920, DS 330, DS 3575, DS 633, DS 3147 și amenajare intersecții cu DN 28, în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și a noilor indicatori tehnico-economici 

17/2019

privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2019 în Comuna Răducăneni

18/2019

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2019 

19/2019

pentru aprobarea valorilor de inventar actualizate ale bunurilor aferente proiectului „Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 66 din 27 noiembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  pentru aprobarea dării în administrare către Județul Iași - Consiliul Județean Iași,

a bunurilor aferente proiectului „Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere în comuna Răducăneni, județul Iași”, proprietate publică a Comunei Răducăneni

20/2019

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

21/2019