HA_2019

1/2018

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Răducăneni

26/2018 + Anexa

27/2018

privind modificarea Anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018

APRILIE 2018

28/2018

pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 12/27.02.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni

31/2018

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

Proces-verbal din data de 24 aprilie

Înregistrarea video a ședinței din data de 24 aprilie 2018

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

29/2018

privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, prin Actul Adițional nr. 25

30/2018

privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață construită de 30,50 mp,  proprietate publică a comunei