Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

IANUARIE 2011

H O T Ă R Â R E A   Nr. 1

pentru ratificarea Dispozițiilor Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 1325/30.09.2010, nr. 2003/28.12.2010 și nr.007/29.12.2010 privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 + ANEXA

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 3

privind aprobarea Planului  investițiilor pentru anul 2011  în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 4

pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2011  de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al  Comunei Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni  în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6

privind aprobarea preluării  unor bunuri din domeniul privat al Județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în domeniul public al Comunei Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7

pentru mandatarea Primarului Comunei Răducăneni de a acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 8

privind transformarea a două posturi din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială ca urmare a  promovării în clasă a funcționarilor publici 

 

H O T Ă R Â R E A nr. 9 + Anexa

privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la  Actul Constitutiv și Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a serviciilor apă-canal încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași -

ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 + Anexa

privind aprobarea  Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al  S.C. APAVITAL S.A. – operator regional  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 + Anexa

privind aprobarea  Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al  S.C. APAVITAL S.A. – operator regional  

 

Proces verbal din 27 ianuarie 2011