OCTOMBRIE 2010

 Comuna

SEPTEMBRIE 2010

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

OCTOMBRIE 2010
OCTOMBRIE 2010

H O T Ă R Â R E A Nr. 41
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 43
pentru aprobarea efectuării activității de pază la nivelul Comunei Răducăneni de către o societate specializată de pază și protecție

H O T Ă R Â R E A Nr. 45
privind aprobarea raportului de evaluare în vederea vânzării unor bunuri aflate în domeniul privat al comunei și aprobarea unor reglementări pentru desfășurarea licitației publiceProces verbal din 26 octombrie 2010

Proces-verbal din 17 septembrie 2010