Comuna

RĂDUCĂNENI

SEPTEMBRIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 48

pentru ratificarea Dispoziției cu nr.919/05.09.2016 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

 

Proces-verbal din 29 septembrie 2016