Comuna

RĂDUCĂNENI

SEPTEMBRIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35

privind aprobarea indicatorilor  tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect tehnic și  detalii de  execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare , prin  betonare, drum sătesc, DS 1119 în  localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași”.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015

 

Proces-verbal din 18 septembrie 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 37 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 9/10.02.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2015 în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 39 + Anexa

privind aprobarea scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplății la termen a obligațiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul  local al comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 41

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 42

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administrație al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”  

Proces-verbal din 30 septembrie 2015