Comuna

RĂDUCĂNENI

SEPTEMBRIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 27

privind aprobarea documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LOCALITĂȚILE ISAIIA, BOHOTIN ȘI RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI”,

în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul național de dezvoltare locală

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 28

privind instrumentarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN LOCALITĂȚILE ISAIIA, BOHOTIN ȘI RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI”, în vederea depunerii spre finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

prin Programul național de dezvoltare locală

 

Proces-verbal din 15 septembrie 2014

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 29  

pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 1080/02.09.2014  Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30  

privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții  „Extindere Corpul A al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni în vederea amenajării de grupuri sanitare”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 31 + Anexa

pentru aprobarea utilizării sumei de 40,05 mii lei din disponibilul bugetului local înregistrat la finele anului 2013, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2014, precum și pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2014  

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 32

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administrație al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”  

Proces-verbal din 30 septembrie 2014