Comuna

RĂDUCĂNENI

SEPTEMBRIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40 + Anexa

pentru aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile (construcții și teren aferent), precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 41 + Anexa

privind aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2014

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 42

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ale Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” 

 

Proces-verbal din 30 septembrie 2013