Comuna

RĂDUCĂNENI

  SEPTEMBRIE 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A nr. 34
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cașcaval Ștefan ca urmare a demisiei acestuia

H O T Ă R Â R E A nr. 35
privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Ilie Viorel

H O T Ă R Â R E A nr. 36
pentru ratificarea Dispoziției Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 1540/04.09.2012 privind rectificarea bugetului local

H O T Ă R Â R E A nr. 37 + Anexa
privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Actul Constitutiv și Statutul ASOCIAȚIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

H O T Ă R Â R E A nr. 38 + Anexa
privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

H O T Ă R Â R E A nr. 39
pentru constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

H O T Ă R Â R E A nr. 40
pentru constituirea Comisiei Comunitare Consultative

H O T Ă R Â R E A nr. 41
privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A nr. 42 + Anexa 1 + Anexa 2
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012

Proces verbal din 27 septembrie 2012