Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

SEPTEMBRIE 2011

H O T Ă R Â R E A   Nr.  49

privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al  Comunei Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni  în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  50

pentru aprobarea instrumentării  proiectului  integrat „Un drum nou pentru o viață mai bun㔠 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  51

pentru aprobarea înființării și funcționării unui punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  52

pentru aprobarea proiectului bugetului local pentru anul 2012 și a proiecțiilor bugetare până în anul 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  53

privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei domnului Marcel Glaskie

 

Proces verbal din 21 septembrie 2011