Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

OCTOMBRIE 2010

H O T Ă R Â R E A Nr. 46 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A Nr. 47
privind aprobarea transmiterii în folosință și administrare gratuită către Inspectoratului pentru Situații de Urgenț㠄Podu Înalt” al județului Vaslui a Ambulanței tip B aflată în domeniul privat al Comunei Răducăneni

HOTĂRARE Nr. 48 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3
privind adoptarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținand domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 49
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009 pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2010

HOTĂRÂREA NR. 50
privind aprobarea proiectului PROMOVAREA LA NIVEL NAȚIONAL A PRODUSELOR TURISTICE ȘI TRADIȚIILOR SPECIFICE ZONEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI și a cheltuielilor legate de proiect

Proces verbal din 26 octombrie 2010