Comuna

RĂDUCĂNENI

OCTOMBRIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr.  49

pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 1004/29.09.2016 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 50

privind numirea domnului consilier local Gherghel Petru în calitatea de coordonator și responsabil al întregii activități a echipei de fotbal „ASTRA” Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 51

privind numirea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 52 

privind darea în administrare și folosință gratuită către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni a imobilului cu funcțiunea de sală sport de educație fizică școlară     

 

Proces-verbal din 28 octombrie 2016