Comuna

RĂDUCĂNENI

OCTOMBRIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 43 + Anexele 1 și 2

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 44 + Anexa

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 45

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 29/30.07.2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea raportului de evaluare și vânzarea, prin negociere directă, a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei, precum și pentru constituirea comisiei de negociere   

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 46 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 47

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 48

privind numirea domnului consilier local Dumitru Matei în calitatea de coordonator și responsabil al întregii activități a echipei de fotbal „ASTRA” Răducăneni

 

Proces-verbal din 29 octombrie 2015