Comuna

RĂDUCĂNENI

OCTOMBRIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A  Nr. 33 + Anexa

cu privire la  aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 + Anexa

privind trecerea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a unor terenuri având categoria de folosinț㠄pășune”, în suprafață totală de 226,67 hectare

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2014

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36 

privind transformarea unui post din cadrul Compartimentului contabilitate ca urmare a promovării în clasă a funcționarului public 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 37

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

Proces-verbal din 30 octombrie 2014