Comuna

RĂDUCĂNENI

OCTOMBRIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 43 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2013

 

H O T Ă R Â R E A nr. 44 + Anexa 1 + Anexa 2

privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 10 la Statutul ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 45 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 46 

pentru aprobarea structurii funcționale a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni, după aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 47

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 31 octombrie 2013