H O T Ă R Â R E A   Nr.  54

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Radu Gicu ca urmare a demisiei acestuia

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  55

pentru ratificarea Dispoziției Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 1639/28.09.2011 privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  56 + Anexa

privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de teren, proprietate publică a comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  57 + Anexa 1 + Anexa 2

pentru aprobarea transformării unei funcții publice vacante cu atribuții de agent agricol într-o funcție publică de același nivel cu atribuții de registratură și relații publice

Proces verbal din 6 octombrie 2011

 

 Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

SEPTEMBRIE 2011
OCTOMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011

SEPTEMBRIE 2011
OCTOMBRIE 2011