Comuna

RĂDUCĂNENI

NOIEMBRIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 53

pentru însușirea în domeniul public al Comunei Răducăneni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a unor bunuri imobile – clădiri, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 54 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2016

 

Proces-verbal din 17 noiembrie 2016