Comuna

RĂDUCĂNENI

NOIEMBRIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 49 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015

 

Proces-verbal din 13 noiembrie 2015

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 50 + Anexe

pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 51

pentru acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de 421 m.p. de teren din satul Răducăneni, teren aflat în domeniul public al comunei, în vederea executării lucrării de „Reabilitare rețea JT aferentă PTA 14 Răducăneni, com. Răducăneni, jud. Iași”    

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 52 + Anexa

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 53  

privind aprobarea elaborării a două studii de fezabilitate în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire Cămin Cultural în satul Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” și „Înființarea și modernizarea, inclusiv dotarea, unei grădinițe în satul Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”  

 

Proces-verbal din 27 noiembrie 2015