Comuna

RĂDUCĂNENI

NOIEMBRIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38

pentru aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului fond funciar și registrul agricol, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 39 + Anexa

privind aprobarea scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplății la termen a obligațiilor restante datorate de către contribuabilii persoane juridice la bugetul  local al comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 27 noiembrie 2014