Comuna

RĂDUCĂNENI

NOIEMBRIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 48

pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 1472/14.11.2013 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

H O T Ă R Â R E A Nr. 49  + Anexa 1 + Anexa 2

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2013

H O T Ă R Â R E A Nr. 50

privind stabilirea sediului Grupului de Acțiune Locală Asociația „Dealurile Bohotinului”

 

Proces-verbal din 29 noiembrie 2013