Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

NOIEMBRIE 2010

H O T Ă R Â R E A Nr. 51+ Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A Nr. 52
privind acordarea unui mandat general Primarului Comunei Răducăneni în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Răducăneni în fața instanțelor judecătorești

H O T Ă R Â R E A Nr. 53
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 49/26.10.2010 pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 54 + Anexa
cu privire la aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2011

H O T Ă R Â R E Nr. 55 + Anexa 1 + Anexa 2+ Anexa 3 + Anexa 4
privind aprobarea cuantumului tarifelor lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aflate în patrimoniul Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 56
privind trecerea din domeniul privat al Comunei Răducăneni a terenului în suprafață de 2.933 m.p. situat în intravilanul satului Răducăneni (T 81/P 3490; 3490/1), în domeniul public al Comunei Răducăneni

H O TĂ R Â R E A Nr. 57
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Răducăneni nr. 55/30 septembrie 2008 referitoare la aprobarea vănzării unor suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Răducăneni

Proces verbal din 25 noiembrie 2010