Comuna

RĂDUCĂNENI

MARTIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015

 

Proces-verbal din 27 martie 2015