Comuna

RĂDUCĂNENI

MARTIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 8

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Răducăneni pentru perioada 2014 - 2020

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 9 + Anexa

privind aprobarea împăduririi unei suprafeţe de 20.000 m.p. de teren, proprietate publică a comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2014

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 +Anexa

privind clasificarea unor drumuri sătești/secundare continue în categoria de drum comunal

 

Proces-verbal din 31 martie 2014