Comuna

RĂDUCĂNENI

MARTIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 9

privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2013 - 2014

 

Proces-verbal din 15 martie 2013

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 10 + Anexa 1 + Anexa 2
pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2013

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 11
privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2013 în Comuna Răducăneni

 

Proces-verbal din 20 martie 2013