Comuna

RĂDUCĂNENI

  MARTIE 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 14

pentru ratificarea Dispoziției  Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 569/28.02.2012 privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15 + Anexa

pentru stabilirea cuantumului unei burse acordate elevilor, a numărului beneficiarilor  precum și pentru rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  16

pentru aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investiții „Amenajare trotuare și spații pietonale în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 17

pentru aprobarea înființării Centrului de zi „Trestiana”

H O T Ă R Â R E A Nr. 18
privind conferirea post - mortem a titlului de cetățean de onoare al comunei domnilor profesori Mihai Patraș și Pompiliu Silion ca semn de recunoștință pentru întreaga activitate didactică și pedagogică

H O T Ă R Â R E A   Nr. 19  + Anexa 1 + Anexa 2

privind aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum și casarea unor bunuri (mijloace fixe și/sau obiecte de inventar)