Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

MARTIE 2011

H O T Ă R Â R E A   Nr. 18

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor drumuri de interes local în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri sătești în localitățile Răducăneni și Bohotin, comuna Răducăneni, județul Iași” 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 19

pentru aprobarea instrumentării proiectului de investiții „Reabilitare drumuri sătești în localitățile Răducăneni și Bohotin, comuna Răducăneni, județul Iași” 

 

Proces verbal din 21 martie 2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 + Anexa

pentru modificarea  Anexei X „Taxe speciale” la Hotărârea Consiliului Local  nr. 54/2010 pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 + Anexa

privind aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum și casarea unor bunuri – mijloace fixe și obiecte de inventar  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 23 +Anexa

privind aprobarea întocmirii  unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de teren,  proprietate publică a comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 24 + Anexa

privind aprobarea studiului de oportunitate, concesionării și documentației de atribuire în vederea concesionării unei suprafețe de teren aflată în  domeniul  public al comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 25 + Anexa

pentru  aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26

pentru aprobarea desființării Echipajului de prim-ajutor tip S.M.U.R.D. Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 27 + Anexa

privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de 10.000 m.p. de teren, proprietate publică a comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 28

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 3/2011 a Consiliului local al comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2011 în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 29

privind numirea  președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru o perioadă  3 luni

 

Proces verbal din 30 martie 2011