Comuna

RĂDUCĂNENI

MAI 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 31 + Anexa

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016   

 

Proces-verbal din 24 mai 2016