Comuna

RĂDUCĂNENI

MAI 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 19

privind alegerea Viceprimarului Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 11 mai 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 + Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași – A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A nr. 22

privind împuternicirea domnului Martinaș Serafin de a înlocui, arunci când este cazul, reprezentantul legal al unității administrativ - teritoriale Comuna Răducăneni, județul Iași, la ședințele Adunării Generale a ASOCIAȚIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAȘI – ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 23

privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă a unui teren,  proprietate privată a comunei

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 24

pentru modificarea și completarea  Hotărârii nr. 23 din 26 iunie 2009 a Consiliului Local al Comunei Răduneni privind gospodărirea și menținerea curățeniei pe teritoriul comunei Răduneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 25 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26 

privind însușirea în domeniul privat al  Comunei Răducăneni a activului fix „Microbuz școlar marca Opel Movano Cibro”, precum și darea în administrare și folosință gratuită a acestuia către Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni   

 

Proces-verbal din 29 mai 2015