Comuna

RĂDUCĂNENI

MAI 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15 + Anexa

pentru modificarea Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea arendării islazului comunal, cu modificările și completările ulterioare

 

Proces-verbal din 15 mai 2014

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 16

privind darea în administrare şi folosinţă gratuită a cimitirelor sătești către parohiile de care aparțin   

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 17

privind aprobarea întocmirii unui  studiu  de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de teren,  proprietate privată a comunei

 

Proces-verbal din 29 mai 2014