Comuna

RĂDUCĂNENI

MAI 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 19 + Anexa1 + Anexa 2 + Anexa 3
privind aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni precum și casarea unor bunuri (mijloace fixe și/sau obiecte de inventar)

H O T Ă R Â R E A Nr. 20 + Anexa
pentru modificarea Hotărârii nr. 90/13.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea arendării islazului comunal, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Â R E A Nr. 21
privind aprobarea transmiterii în folosință și administrare gratuită către Consiliul Județean Iași – Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a Drumului Comunal 66 Răducăneni - Ciortești

H O T Ă R Â R E A Nr. 22 + Anexa
privind însușirea în domeniul privat al Comunei Răducăneni a unor bunuri imobile

 

Proces-verbal din 30 mai 2013