Comuna

RĂDUCĂNENI

  MAI 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A nr. 23

privind mandatarea domnului Neculai Botezatu – Primarul Comunei Răducăneni pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale a ASOCIAȚIEI  de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE A.D.I.S. IAȘI care va avea loc în data de 25.05.2012

Proces verbal din 21 mai 2012