Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

 

MAI 2011

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40 +Anexa

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a serviciilor apă-canal încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași - ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A.

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 41 + Anexa

privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui spațiu din incinta Pieței agro-alimentare Răducăneni, aprobarea Caietului de sarcini și a componenței Comisiei de licitație

 

Proces verbal din 31 mai 2011

Proces verbal suplimentar mai 2011