Comuna

RĂDUCĂNENI

IUNIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 32

privind alegerea Viceprimarului Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 33

privind stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și componența acestora   

 

Proces-verbal din 1 iulie 2016