Comuna

RĂDUCĂNENI

IUNIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 23 + Anexa

privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unor bunuri imobile, proprietate publică a comunei

H O T Ă R Â R E A Nr. 24 + Anexa

pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale din Comuna Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 25 + Anexa

pentru aprobarea constituirii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și aprobarea constituirii Comisiei de soluționare a contestațiilor

H O T Ă R Â R E A Nr. 26 + Anexa 1 + Anexa 2

privind înființarea Poliției Locale Răducăneni, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acesteia

H O T Ă R Â R E A Nr. 27 + Anexa

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 28

pentru aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A Nr. 29

privind organizarea evenimentului „Zilele Comunei Răducăneni”

H O T Ă R Â R E A Nr. 30 + Anexa 1 + Anexa 2

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2013

H O T Ă R Â R E A Nr. 31 + Anexa

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Proces-verbal din 28 iunie 2013