Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

IUNIE 2011

H O T Ă R Â R E A  Nr. 42

pentru rectificarea Dispoziției Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 1223/22.06.2011 privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 43

privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate „Reabilitare prin pietruire a Străzii Trestiana din localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni,  județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 44

privind numirea președintelui de ședință al Consililui Local al Comunei Răducăneni pentru o perioada de 3 luni

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 45 (pag.1+pag.2) + Anexa (pag.1 + pag.2+ pag.3)

privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 01/CP/15.11.2007 încheiat cu AUGUSTIN I. GHEORGHIȚĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

 

Proces verbal din 30 iunie 2011