Comuna

  RĂDUCĂNENI

  IUNIE 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 24 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2012

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 25 + Anexa 1 + Anexa 2 

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Inspectoratului pentru Situații de Urgenț㠄Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași  a unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei

Proces verbal din 15 iunie 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 26

privind alegerea Viceprimarului Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 27

privind stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și componența acestora   

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 28

pentru ratificarea Dispozițiilor  Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 1005/29.05.2012 și cu nr. 1160/08.06.2012  privind rectificarea bugetului local

Proces verbal din 27 iunie 2012

Ședința de constituire a CONSILIULUI LOCAL al comunei Răducăneni, jud. Iași, 2012

H O T Ă R Â R E A   Nr.  1

privind stabilirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  2

privind validarea mandatelor consilierilor declarați aleși

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  3

privind constituirea Consiliului Local al Comunei Răducăneni, județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  4

privind numirea  președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru o perioadă  3 luni

 

Proces verbal din 23 iunie 201