Comuna

RĂDUCĂNENI

IULIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34

privind împuternicirea domnului Cașcaval Ștefan – consilier local, pentru a reprezentanta legal Comuna Răducăneni în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Local㠄Dealurile Bohotinului”, pentru a face parte din structurile decizionale ale asociației și pentru a semna documentele elaborate în cadrul acestor structuri în numele Comunei Răducăneni  

 

Proces-verbal din 22 iulie 2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35 + Anexa

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36

privind desemnarea reprezentantului Comunei Răducăneni, precum și a persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

 

H O T Ă R Â R E A nr. 37

pentru desemnarea reprezentantului Comunei Răducăneni  în  Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI  de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru SALUBRITATE A.D.I.S. IAȘI

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 38

pentru modificarea Hotărârii nr. 25/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la  Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 39

pentru modificarea Hotărârii nr. 5/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăești, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 40

pentru modificarea Hotărârii nr. 16/16.02.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 41

pentru modificarea Hotărârii nr. 24/28.04.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Botești, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 42

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 43

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administrație al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”  

 

Proces-verbal din 29 iulie 2016

 

 

Înregistrarea video a ședinței din 29 iulie 2016