Comuna

RĂDUCĂNENI

IULIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr.  27

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ailieseii Ion ca urmare a demisiei acestuia  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  28

pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 604/09.06.2015 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 29

pentru aprobarea raportului de evaluare și vânzarea, prin negociere directă, a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei, precum și pentru constituirea comisiei de negociere 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30

pentru acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către E.ON Distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de 150 m.p. de teren din satul Isaiia, teren aflat în domeniul public al comunei, în vederea executării lucrării de „Reabilitare rețea JT aferentă PTA 1 Isaiia, com.

Răducăneni, jud. Iași”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 31

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 30 iulie 2015