Comuna

RĂDUCĂNENI

IULIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 32 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2013

H O T Ă R Â R E A Nr. 33

privind aprobarea proiectelor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de investiții

H O T Ă R Â R E A Nr. 34

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 5 iulie 2013