Comuna

RĂDUCĂNENI

  IULIE 2012

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 29 + Anexa

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 30

privind desemnarea reprezentantului Comunei Răducăneni în Adunarea Generală a Asociației  Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iași  - ARSACIS

Proces verbal din 26 iulie 2012