Comuna

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

 

 

IULIE 2011

H O T Ă R Â R E A   Nr. 46 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2011

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 47 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

pentru aprobarea organigramei și  a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și ale structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  48 + Anexa

pentru aprobarea Regulamentului Local privind informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de

amenajare a teritoriului și de urbanism

 

Proces verbal din 21 iulie 2011