Comuna

IULIE 2010

RĂDUCĂNENI

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 35 + Anexa
privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T A R Â R E A Nr. 36
privind unele masuri în vederea implementarii Programului „Biblionet” la nivel local

H O T A R Â R E A Nr. 37 + Anexa
privind aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Raducaneni precum si casarea unor bunuri – mijloace fixe si obiecte de inventar

H O T A R Â R E A Nr. 38 + Anexa
privind aprobarea studiului de oportunitate, concesionarii si documentatiei de atribuire în vederea concesionarii unei suprafete de teren aflata în domeniul public al comunei

Proces-verbal din 13 iulie 2010