Comuna

RĂDUCĂNENI

IANUARIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 1  

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Codrianu Coca ca urmare a demisiei acesteia

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2

privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Trifan Constantin

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  3 + Anexa 1 + Anexa 2

privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  4

pentru ratificarea Dispoziției cu nr. 1368/03.12.2015 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 5

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Gherăești, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 6

pentru împuternicirea domnului Ilie Viorel, viceprimarul comunei, de a înlocui, când este cazul, reprezentantul legal al unității administrativ - teritoriale Comuna Răducăneni, județul Iași, la ședințele Adunării Generale a ASOCIAȚIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRITATE - ADIS

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 + Anexa

pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2016 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 8 + Anexa

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 9

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10

privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni pentru anul școlar 2016 - 2017

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 + Anexa

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a construcției cu destinația de Cămin Cultural

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 12

pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 1.114.295,19 lei înregistrat la secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015, din disponibilul bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 13 + Anexa 1 + Anexa 2

pentru aprobarea utilizării sumei de 945,00 mii lei, din disponibilul bugetului local înregistrat la finele anului 2015, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei Răducăneni pe anul 2016, precum și pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 14

privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15

privind stabilirea cuantumului unor indemnizații acordate membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 29 ianuarie 2016