Comuna

RĂDUCĂNENI

IANUARIE 2015

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 1 + Anexa

pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea de activități în folosul comunității de către contravenienți

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 2

pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan, înființare cimitir pe teren proprietate situat în extravilan sat Isaiia, com. Răducăneni, T104, NC 60749”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 3

pentru modificarea Hotărârii nr. 27/28.06.2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 + Anexa

pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2015  de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 + Anexa

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2015

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6

pentru aprobarea modelului-cadru al ,,Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin lege autorităților administrației publice locale”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

Proces-verbal din 30 ianuarie 2015