Comuna

RĂDUCĂNENI

IANUARIE 2014

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A   Nr. 1

pentru ratificarea Dispoziției Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 1908/17.12.2013 privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 + Anexa 1 + Anexa 2

pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2014

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 3

privind aprobarea Planului  investițiilor pentru anul 2014  în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 4  

privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2014 - 2015   

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 + Anexa

pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2014  de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6 + Anexa

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2014

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

Proces-verbal din 27 ianuarie 2014