Comuna

RĂDUCĂNENI

IANUARIE 2013

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 1

pentru ratificarea Dispozițiilor Primarului Comunei Răducăneni cu nr. 2404/12.12.2012 și cu nr. 2515/19.12.2012 privind rectificarea bugetului local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 + Anexa

pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2013  de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 3 + Anexa

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localităților Comunei Răducăneni în anul 2013

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 4

cu privire la nivelul taxele și impozitele locale care se vor aplica în Comuna Răducăneni în anul 2013

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 + Anexa

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de zi „Trestiana”

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 6

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea și funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 7

privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 8

privind aprobarea asocierii Comunei Răducăneni cu parteneri publici,  parteneri privați și cu organizații aparținând societății civile, în vederea constituirii Asociației „Dealurile Bohotinului” de tip Grup de Acțiune Locală   

Proces verbal din 25 ianuarie 2013