Comuna

RĂDUCĂNENI

FEBRUARIE 2016

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

județul Iași

H O T Ă R Â R E A Nr. 16

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Răducăneni în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a  Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna, județul Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 17 + Anexa

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Iași

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 18

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 14/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2016 în Comuna Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 19  

privind aprobarea elaborării de studii de fezabilitate pentru reabilitarea și modernizarea unor unități de învățământ, în scopul obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare   

 

Proces-verbal din 16 februarie 2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2016

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 + Anexa

pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate, precum și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

 

Proces-verbal din 29 februarie 2016